Хими

※Туршилтын нэрийн доод шугам байвал, туршилтын видео байна, учраас нэрийг дараарай.

Туршилтын аргачлал

​・Дөлний өнгө таних

​・Исэлдэн

  ангижрах урвал

​・Сонирхолтой иодын

  туршилт

​・Холимгийг ялгах арга

​・Бодис төлөв хийн даралт

​・Уурагийн шинж чанар

​・Уурагийн шинж чанар

​・Саармагжих

​・Металлын

  идэвхийн энгээг      бүтээх

・Иодын төлвлийн

  шилжилт

・Экзотермийн урвал болон эндотермийн урвалын туршилт

​・Нягтаар хуванцарыг ялгах

・Уусах үзэгдэл

Хичээлийн аргачлал

​・Сонирхолтой иодын

    туршилт(Бичсэн үг арилах)

Туршилтын видэо 

・Хатуу шингэн

  хий

・Металл ба металл бишийн шинж чанар

© 2023 著作権表示の例 -Wix.com
で作成されたホームページです。

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now