Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тухай

Хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэхдээ хүүхэд нэг бүрийн бодит байдалд тохирсон аргыг бодох нь чухал.

Тиймээс, тухайн хөгжлийн бэрхшээл нь өөрөө тухайн хүүхдийн онцлог гэж үзэж болохгүй.

Зарим онцлогийг төлөөлөл болгон дор дурдав.

​Хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэхдээ дараахаас санаа аваарай.

© 2023 著作権表示の例 -Wix.com
で作成されたホームページです。

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now