Физик

Туршилтын аргачлал

※Туршилтын нэрийн доод шугам байвал, туршилтын видео байна, учраас нэрийг дараарай.

・Сарны хэлбэрийг

сайжруулалт

・Од хүртэлх зайг хэмжих

​・Дүүжингийн савлахын туршилт

・Хатуу биеийн даралт

・Хавтастай толины туршилт

・Нэг туйлтын моторын туршилт

・Гэрлийн дотоод бүрэн ойлтын туршилт

・Цахилгаанжих үзэгдэл 

・Гүйдлийн соронзон шинжийг илрүүлэх туршилт  

・Дууны туршлит

・Линзний

туршлит

・Чадлын

туршлит

・Дулааны

хөдөлгөөн ба

энерги туршилт

・Гэрлийн хугарал

・Гэрлийн ойлтын туршилт(9-р ангид)

・Гэрлийн өнгө  

・Масс болон жингий туршилт  

・Нарны нэг өдрийн хөдөолгөөн

・Нарны нэг өдрийн хөдөолгөөн

Хичээлийн аргачлал

・Дууны туршлит

Туршилтын видэо 

・Инэрцийн хууль

・Зэрэгцээ цуваа холболтын хүчдэлийг хэмжих

© 2023 著作権表示の例 -Wix.com
で作成されたホームページです。

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now